Скочи на садржај

Извештај секторке глумице Драгане Боснић са Зонске смотре у Бачкој Паланци орджане од 17. до 23. априла.

Зонска смотра аматерских позоришта Војводине 2024

– Бачка Паланка –

Селекција је обухватила 11 представа са тим да је једна представа отказана због повреде глумице (АП „Ђорђе Дамјанов Ђекша“ Јаша Томић).

Може се рећи да је селекција обухватила представе различитих жанрова и редитељских приступа. Селекција је показала висок ниво аматерског стваралаштва у АП Војводини .

Селекција и образложење селекторке:

1. Аматерско позориште КЦ Кисач – „Завеје“

Представа у целини изражава уједначен, компактан и доследан сценски израз који, у овом случају, подразумева ауторски израз редитељке. Стил и квалитет глумачке игре, сценографија, костимски одабир, ауторска музика и дизајн светла одражавају стил суровог/сиромашног позоришта што издваја представу као уметничко дело које заслужује пажњу не само својим квалитетом изведбе већ и кроз пружање подршке неговању савремених – или – сада већ традиционалних позоришних форми а које су стуб савременог театра. Такође, за уважавање су и дисциплинованост ансамбла и верност стилу. Одабир текста доводи у фокус тематику која третира статус жене у породици и друштву. Закључује се да конкретна тема кроз ову представу добија свој ванвременски контекст који се напретком цивилизације готово не мења или доживљава промене у формалном контексту и законским оквирима, док, реалност руралних и градских средина и даље афирмише трагику међуљудских, партнерских и брачних односа.

2. КЦ Бачка Паланка – „Крађа, свађа итд.“

Примарни квалитет представе је у глумачкој игри кроз коју се преплиће занимљива и једноставна прича. Комедија ситуације и карактера која дочарава утицај околности на живот ликова који у задатим ситуацијама а кроз савремен глумачки израз постижу природност и ефекат непосредности у комуникацији са публиком. Остали позоришни елементи – режија, сценографија, костим, музика, светлосни дизајн – наслањају се на причу и глумачку игру подржавајући амбијент, форму и атмосверу коју дочарава ова позоришна представа.

3. Бачки Петровац – „Москва Петушки“

Представа која је стилски опредељена, стабилна и вешто вођена. Уједначеност ауторске музике, ефектног светлосног дизајна, функционалне сценографије која доводи у фокус радњу као и костимског одабира који подржава околности може се рећи да је намера редитељке успела да се испреплете у комплетан сценски израз. Глумачка остварења карактерише природност, позиционираност у јасним карактерима и изражена емоционалност којој је могло бити дато још више простора од стране редитељке. У целини, представа уметничког домета која афирмише квалитет и истанчан позоришни стил.

4. Позоришни клуб „Гест“ Сечањ – „Вођа“

Ансамбл представа чији је један од превасходних квалитета умеће колективне игре. Кроз сатиричан текстуални предложак, чија је адаптација за сценско извођење адекватна, редитељка вешто води ансамбл кроз развој радње, динамику представе и доводи до поуке која се наслања на кулминацију са публиком и прогрес у глумачкој игри. Кроз лепезу и шароликост карактера, сведено и уједначено костимско решење, разигран мизансцен и високо организован сценски покрет, кроз дискретна али ефикасна светлосна решења и музичку подршку постиже се ефекат преображаја.

5. Новосадско аматерско позориште – „Црна кутија“

Текстуални предложак за представу омогућава сценску динамику која је у извесној мери оправдана редитељским поступком и глумачком игром. Обзиром на оптималан ниво изведбе у целини, разиграност карактера, динамику у радњи и обртима који држе пажњу може се рећи да представа поседује елементе и проналази своје место пред публиком.

6. СКЦ „Стеван Сремац“ и КЦ „Мирослав Антић“ Сента – „Ожиљак“

Несвакидашња тема која је обрађена у представи представљена је адекватним глумачким средствима, редитељским поступцима који су у оквирима класичног приступа драмском делу, класичним сценографским решењем и музичком подлогом која уокивирује атмосверу. Младост ансамбла, аутентичност карактера ликова, савремени приступ глуми, природност и емоционалност изражена кроз ситуације препоручују ансамбл.

7. „То театар“ Зрењанин – H2ZrO

Представа се бави актуелном темом која је везана за град Зрењанин што доприноси основној улози позоришта да ангажовано коментарише друштвено-политичке, социјалне и све друге сегменте живота. Преовладао је стил који у духу парола омета и гуши како глумачку игру тако и комплетан доживљај. У случају, фрагментарна драматургија оставља утисак испрекиданости и умањује доживљај.

8. Новосадско аматерско позориште „Ово је крај“

Тема која третира проблематику младих који упадају у замку зависности од наркотика подржана је колективном игром ансамбла за који се може рећи да је својом игром остварио предложак за евентуални даљи развој.

9. Пивнице/Бачки Петровац „Госпођа Министарка“

Класична поставка која у одређеним сегментима има раскорак између потребног (за комедију) ритма и радње која намеће динамику који су у другом делу представе постигли свој оптимум. Редитељка се ослања на само дело и радњу у мери која може да завара и тиме отежа глумцима у смислу оскуднијих редитељских решења – која би могла бити додатни мотор тексту, радњи и крајњем ефекту.

10. Пивнице – „Седам сведока“

Почетак јасан – крај остаје отворен што отвара питања која се могу филозофски третирати али и доживети као недореченост. Током представе износи се дилема која третира злочин који остаје нерешен. Рашомонски приступ опису злочина омогућава глумцима грађење карактера који су стављени у контекст глумачких етида и доприносе развоју динамике представе и евентуалној катарзичној кулминацији у равни текста.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Translate »