Skip to content

САОПШТЕЊЕ!

Стручњаци Покрајинског завода за заштиту споменика културе (у дањем тексту: Завод) су 12.3.2020, на позив директорке Установе: Културни центар дошли у Бачку Паланку, у Музеј, где су извршили увид у предмете којима Музеј располаже и у простор самог објекта. Утврдили су на лицу места да сам објекат има стопу културног добра те су га евидентирали као добро које ужива претходну заштиту Закона о културним добрима (ЗКД). Завод за заштиту споменика културе ће сходно Правилнику о евиденцији попунити поптребне обрасце и уз њих приложити потребну документацију чиме ће евиденција бити потпуна а потом о свему обавестити носиоце права својине на простору и кориснике простора у објекту Музеј.Од дана евиденције и обавештења на предметима које Музеј поседује и на самом објекту Музеја примениће се мере заштите утврђене ЗКД, што значи да се радови на објекту и његовој заштићеној околини могу изводити у складу са мерама техничке заштите и сагласношћу које ће, пре извођења радова, издати надлежни Покрајински завод за заштиту споменика културе.Установа: Културни центар се овом приликом захваљује, на несебично указаној помоћи директору Завода Зорану Вапи, стручњацима из Завода који су прегледали Музеј: Бранки Мачкашки (секретар Завода), Гини Мркић (архитекта), др Богдану Јањушевићу (историчар уметности), а изнад свега захвалност дугујемо др Славици Вујовић, (такође из Завода, архитекта) која је успоставила дијалог између Установе: Културни центар и Завода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »