Биоскоп у радовима

Биоскоп је у радовима. Планира се да од почетка 2020. године реновација буде завршена, а објекат пуштен у рад са долазећим најновијим садржајима!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *