Skip to content

О нашем Културном центру

Наша прича

Место где култура цвета

Културни центар Бачка Паланка основан је као Установа за културу одлуком Скупштине општине Бачка Паланка 1990. године као професионална институција у области културе од посебног значаја и интереса. Ова установа је од самог почетка заузела запажено место у културном животу наше општине.

Покренула је низ догађаја, активности и манифестација које су допринеле афирмацији и квалитетнијем животу наше средине: поменућемо само традиционалне манифестација Блуз-Џез-Рок, Позоришна јесен и Позоришно пролеће као и учешће у манифестацији Ноћ музеја.

 

Током досадашњег рада,а у складу са Статутом(„Сл. лист Општине  Бачка Паланка“ број 35/2011, 35/2012 и 14/2018)и основним програмским опредељењима,  Установа: Културни центар Бачка Паланка ( у даљем тексту: Установа) је у свом досадашњем раду дефинисала следеће облике делатности:

 • филмска и приказивачка делатност,
 • књижевна делатност,
 • ликовно-галеријска делатност,
 • музејска делатност,
 • музичко-сценска и позоришна делатност,
 • фестивалска делатност,
 • издавачка делатност,
 • образовна делатност.

Изложбе

Галерија у Бачкој Паланци

У Галерији Културног центра се редовно, два пута месечно, одржавају изложбе реномираних сликара из земље и света. Изложбе окупе велик број посетилаца а њихов саставни део је и пратећи музички програм.

Музичка дешавања

Концерти

Културни центар организује традиционални Џез-Блуз-Рок фестивал који окупи поклонике ове врсте музике. Организује се у дворишту Музеја. 

КОНТАКТ
(+381) 21 6041 644

Веселина Маслеше 6-8 (Биоскоп)
Трг Братства јединства 21 (Музеј)

kulturnicentarbp@gmail.com

Оквирни програм рада

ОКВИРНИ ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА

 • Међуопштинска, међурегионална и интернационална сарадња кроз пројекте и програме, акценат је на ИПА пројектима, на пројектима прекограничне сарадње, на пројектима Европске уније, потребно је конкурисати свугде где то пропозиције предвиђају у циљу обезбеђивања финансијске подршке Установи,
 • Учешће у међународним пројектима који подразумевају мобилност културе кроз мобилност уметника,
 • Размена културних садржаја између различитих етничких средина,
 • Размена културних садржаја у земљи и региону,
 • Учешће на културним манифестацијама у замљи и региону,
 • Умрежавање Установе са осталим установама културе у земљи и региону,
 • Пројектно финансирање изградње позоришног простора,
 • Културни садржаји базирани на комуникацији између културних чинилаца у нашем граду- задржавање постојећих програма и увођење нових,
 • Промовисање Установе на свим манифестацијама у циљу привлачења инвестиција,
 • Осавремењивање културних садржаја за младе тако што ће бити укључени у креирање и реализовање културних садржаја у читавој општини Бачка Паланка,
 • Развити сарадњу са Саветом за младе који је тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком делу своје делатности баве младима,
 • Развијати сарадњу са невладиним организацијама које могу да буду од помоћи у унапређивању културне мапе града, без обзира на то што је делатност НВО на територији нашег града сконцентрисана и око области које нису у непосредној вези са културом ( организације жена, образовање и наука, екологија, спортске удружења, туризам, гастрономија), сарадња са НВО које се баве омладином, културом и националним заједницама се подразумева,
 • Развијати културно стваралаштво кроз афирмацију постојећих културних делатника,
 • Повезивати и умрежавати културне делатнике, оносно све субјекте у култури на територији нашег града у циљу културног оснаживања села и богатије културне понуде нашег града,
 • Модернизовати постојеће културне садржје и увести нове, интересантније локалном становништву али и туристима,
 • Нова систематизација послова у Установи Културни центар сходно потребама развоја културне делатности,
 • Већи удео технолошко-информатичких средстава у креирању и презентовању садржаја,
 • Промовисање локалних уметника и локалног стваралаштав на манифестацијама у земљи и свету,
 • Бредндирати културну понуду општине,
 • Размењивати искуство са културним делатницима широм света путем личних контаката и састанака али и преко едукативних радионица и трибина,
 • Обезбеђивање Установе од крађе и материјално-техничко опремање Установе с обзиром на велику материјалну штету услед поновљених крађа ове године,
 • Обнова поставке Музеја с обзиром на званични податак да има око 8000 експоната а свега стотинак у сталној поставци,
 • Решавање проблема власништва објеката који су дати на коришћење Установи Културни центар,
 • Оснивање Етно куће у склопу Музеја,
 • У простору некадашње Туристичке организације оспособити свлачионице и позоришни клуб, адаптирати Биоскоп додавањем балкона уколико се не постигну финансијски услови за изградњу позоришта,
 • Едуковати становништво о културно-историјском наслеђу,
 • Спровести мере и акције у циљу заштите културно-историјског наслеђа,
 • Израда презентације у којој се налазе сви материјални, културно-историјски споменици, локалитети, експонати и објекти и представити је у региону и у свету,
 • Организовати мултикултуралне дијалоге између представнике разних култура у нашем граду и успостављати њихову међусобну сарадњу,
 • Успоставити културни туризам сарадњом са свим манифестацијама које се организују у нашем граду, без обзира на то да ли су оне културне, спортске или неке друге врсте,
 • Оснаживати удружења која се баве културом и подстицати их на међусобну сарадњу,
 • Концертне активности популарних музичких уметника,
 • Константан рад на омасовљењу посете културним садржајима кроз сарадњу са разним удржењима, школама, институцијама, кроз савременији маркетиншки приступ,
 • Водити праву евиденцију о броју посетилаца на биоскопским и позоришним представама,
 • На пројекцијама филмова који нису 3Д продукције број посетилаца јеврло мали и треба развијати биоскопску публику садржајима који су прилагођени потребама становништва и константним маркетингом,
 • Оформити мрежу посетилаца који желе да стално буду обавештавани о културним дешавањима у циљу добијања масовности на културним догађајима,
 • Организовати иновативније поставке у Галерији,
 • Вратити манифестацију ,,Дунавски бал” Установи Културни центар Бачка Паланка (сада је организује ТОО Бачка Паланка),
 • Пројекције филмова по селима,
 • Успоставити бољу комуникацију са локалном самоуправом како би културне активности у сваком тренутку биле у складу са стратегијом развоја општине Бачка Паланка.
Translate »