Skip to content

Прича о нашем музеју

Музеј града Бачка Паланка

Градски музеј у Бачкој Паланци

Наша историја

Први озбиљни сакупљачки рад на територији данашње општине Бачке Паланке започет је оснивањем Аматерске музеолошке секције југозападне Бачке 1968. године.
 
Чланови секције уз стручно вођство Музеја Војводине, Музеја града Новог Сада, Музеја Славоније и Покрајнских завода за заштиту споменика и завода за заштиту природе САД Војводине својим интензивним радом допринели су оснивању прве музејске збирке 1979. године у Бачкој Паланци. Збирку је чинило: 5 000 примерака старог новца, 30 000 старих докумената и аката, 500 старих књига из осамнаестог и деветнаестог века, 5 000 предмета пронађених на археолошким ископавањима, 1 000 предмета везаних за палентологију и геологију, 500 етнолошких предмета и 100 одликовања и ситних предмета различите намене.
 
Током 1983. Скупштина Општине Бачке Паланке доноси одлука о формирању Музеја у Бачкој Паланци. Са радом званично је почела 12.4.1983.г. у оквиру Радне заједнице СИЗ-а за културу Бачке Паланке. Била је смештена у кући Беле Реселија на адреси Жарка Зрењанина бр.54. Имала је четири целине: 1. природњачко одељење, 2. археолошко и нумизматичко одељење, 3. етнолошко и одељење радничког и Народноослободилачког покрета. Од 1992. музејска јединица постаје део Установе за културу Хазар, док 1997. добија данашњи Статут. У јануару 2002. године Музеј Бачке Паланке сели се на адресу Трг братства и јединства број 21.
 
Од 2006. године укључена је у састав Културног центра Бачке Паланке. Њени запослени били су дип. Археолог Ливија Пап и дипл. археолог Зорица Џајић. Музејски фонд јединице данас чини 8 000 предмета похрањени у археолошкој, палентолошкој, нумизматичкој, етнолошкој, историјској и ликовној збирци. У сталој поставци Музеја налазе се предмети из њене музејске палентолошке, археолошке и нумизматичке збирке. Предмети поставке хролошки презентују прошлост општине Бачке Паланке од периода миоцена до краја XVI века. 
 
 

Историја пред вашим очима

Неолитски жртвеник

У сталној поставци излочен је део археолошког фонда музејске јединице. Један од најрепрезентативнијих предмета је неолитски жртвеник. 

Римска фибула

Саставни део римског одевања. Пронађена је са сремачке стране општине Бачке Паланке. 

ИЗ НАШЕГ МУЗЕЈА

Мала дигитална витрина

Можете погледати неке од примера наших експоната. Кликом на слику, можете прочитати детаљније о историјском предмету.

Најрепрезентативнији експонати сталне поставке су раносредњовековни алански мач са локалитета Нештин, зуби праисторијске ајкуле – мегалодона, неолитски жртвеник и врх касно средњовековне хелебарде. Поред тога Музеј града Бачка Паланка поседује библиотеку у којој је похрањено преко 2 000 различитих публикација. Обележавању међународне манифестације Ноћ музеја прикључује се 2010. године. Током периода од 2014. до 2017. у њој се поново одржавају тематске изложбе домаћих и гостујућих аутора везане за прошлост Бачке Паланке и Србије.

С обзиром на то да је дигитализација Музеја у току, планира се његово свечано отварање, након формирања поставки и завршетка радова. Планира се отварање Музеја ка иностраним туристима и домаћим посетиоцима, тако што би Музеј био уписан на све туристичке карте наше општине. Музеј се налази у центру града и у улици која је у близини дунавског шеталишта. Од радова на санацији објекта за ову годину планирана је санација крова и влаге у темељима, као и обезбеђење читаве зграде постављањем заштитне ограде. Што се ентеријера тиче планирано је завршавање витрина за нумизматику и постављање галеријске опреме за качење слика.

Напомињем да у Музеју икад ништа није било изложено и први пут ове године он обија многобројне поставке, а од
12.3.2020. у сарадњи са Заводом за заштиту споменика, добија и статус културног добра које је уживало претходну заштиту ЗКД.

Римска фигурина из Гајдобре. Сведочи о моди касне антике на подручју римске провинције Паноније у касној антици.
Глава праговелета ( Bos primigenius ).Настањивао је Панонску низију заједно са људима више хиљада година. Истребљен је масивним ловом.
Здела из доба Енеолита (бакарног доба) . Рађена је руком од печене земље. Украшена је белом инскрипцијом. Припада групи "Клуштура-Црквине" вучедолске културе. Пронађена је на парцели Бориса Јовановића-
Translate »